In een veilige omgeving luister ik allereerst naar je verhaal, om helder te krijgen wat je moeilijk vindt en waar je tegenaan loopt.  In de individuele gesprekken wordt een combinatie van onderstaande methodieken en middelen gehanteerd. Ze zijn toegespitst op jouw hulpvraag en het verloop van jouw  rouwproces. Met als doel dat je vervolgens stappen voorwaarts kan zetten en het verlies kan verweven in je eigen leven. 

    Rouw komt vaak in golven van heftigheid en vermengt zich met :

  • Het erkennen van het verlies. Het aanvaarden dat het onvermijdelijk is.
  • Het herkennen van de emoties (angst, verdriet, pijn, schuld, boosheid etc.)
  • De pijn en het verdriet voelen
  • Het verkennen van de nieuwe situatie. Het aanpassen aan de nieuwe situatie
  • Het verweven van het verlies in uw leven

Taal zonder grenzen.

Een groot deel van de pijn en vreugde in onze persoonlijke geschiedenis wordt bepaald door de geschiedenis van de generaties die aan ons vooraf gingen. Door hier inzicht te krijgen wordt er gebruik gemaakt van het opstellen van poppetjes, waardoor er op afstand gekeken kan worden naar de situatie.  Een contextuele benadering die de samenhang van banden en loyaliteiten laat zien en hoe die doorgegeven worden aan generaties.

Counseling

Bij counseling staat de cliënt centraal. De vraagstelling is gericht op het zelfoplossend vermogen. In feite wordt u manager van uw eigen probleem.

EMDR

Een korten en effectieve methode om traumatische  ervaringen te verwerken. Door de afleidende stimulus (het volgen van de handen met de ogen) kunnen de herinneringen aan de nare ervaring veranderen en als minder pijnlijk worden ervaren.

Focussen

Bij focussen gaat het om het luisteren naar het lichaam, naar een taal zonder woorden. Stilstaan bij wat zich aandient en toegang vinden tot de wijsheid die het eigen lichaam biedt.

Sprekende beelden

Bij sprekende beelden brengen o.a. tekeningen de belevingen in beeld die in het onderbewuste spelen.

Herinnerings- werkmap Een herinneringsmap is een middel dat jongeren en kinderen helpt hun verlies een in beeld te brengen. Het is een map die op maat wordt gemaakt en die ze zelf vullen met brieven, tekeningen, foto’s, muziekteksten, etc.

Wandelen

Voor sommigen is bewegen een betere methode dan stilzitten en praten. Stilstaan bij verlies kan heel goed lopend in de natuur. Al wandelend worden gevoelens benoemd. Het denken tot rust gebracht. En met symbolen uit de natuur nieuwe ideeën opgedaan.

Therapeutic- en Quantum Touch

Dit staat voor werken met energieën en ademhalingstechnieken om zodoende de belemmeringen op te heffen en de energie weer te laten stromen. Een bijzondere en effectieve behandeling.

Spel 'Alle sterren van de Hemel'

Het therapeutische spel helpt om het contact en de communicatie binnen gezinnen of groepen te verbeteren. D.m.v. kaartjes met opdrachten krijgt men de ruimte om over het verlies te praten, te luisteren, of iets uit te beelden.

Bij kinderen:

Diverse expressievormen, zoals tekenen, schilderen, muziek, de tranenkoffer, handpoppen, knuffels, troostboom, Benjam de rups, etc.